قسمت ۱۲۵ – نقشى نو: جهان بى‌آغاز

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۵ – نقشى نو: جهان بى‌آغاز
۲۰ آذر ۱۴۰۲

این مساله که هدف از آفرینش چه می‌توانسته باشد از ابتداى زاده شدن تفکر بشر، مورد سوال بوده. هر گونه پاسخى که هدفى را متوجه پروردگار نموده باشد خالى از دشوارى نخواهد بود، چون خود همین «داشتن هدف» و این که خواسته باشد با صدور یک فعل به آن هدف نائل بشود می‌تواند نیازمندى به حساب بیاید و میل به تغییرى و حرکتى به سوى کمال. چنین توصیفى با شناخت پروردگار به عنوان «کمال مطلق» سازگار درنمی‌آید. در این گفتار هم بخشى از این اندیشه‌ها را وارسى می‌کنیم و هم‌ صحبتى پیرامون سه عالم حق، امر، و خلق را آغاز خواهیم نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه