قسمت ۱۳۱ – نقشی نو: پدیده‌هاى غیرممکن

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۳۱ – نقشی نو: پدیده‌هاى غیرممکن
۰۲ بهمن ۱۴۰۲

تصویرى که در میان عموم باورمندان به ادیان از پروردگار پدید آمده وجودى است که قدرت بر پدید آوردن هر گونه امرى خواهد داشت. این است که در انتقاد از وضعیت جهان، همواره خداناباوران به همین متمسک شده‌اند که آفریدگار قادر می‌توانست جهانى بیافریند که در آن کمترین رنج نصیب آفریده‌ها و به خصوص حیوانات شده باشد. این گفتار سخنى خواهد بود پیرامون آن که اگر امرى منطقا غیرممکن باشد، قدرت پروردگار نیز امکان پدید آوردن آن را نخواهد داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه