قسمت ۱۲۴ – نقشى نو: بى نام و نشان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۴ – نقشى نو: بى نام و نشان
۱۳ آذر ۱۴۰۲

در ادامه گفتگو پیرامون چهارمین نقش دین، پدید آوردن معنا در دل طیف وسیعى از مردمان، صحبتى خواهیم داشت در خصوص افرادى که خود را بى نام و نشان یافته‌اند؛ که تصور می‌کنند نامى و یادى و اثرى از ایشان براى آیندگان به یادگار نخواهد ماند. آن‌ها که وحشت فراموش شدن، این هراس را در دل‌شان پدید آورده که همین زندگى امروز آن‌ها پوچ و خالى از هرگونه ارزشى باشد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه