قسمت ۱۲۳ – نقشى نو: از تقلید تا تحقیق

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۳ – نقشى نو: از تقلید تا تحقیق
۰۶ آذر ۱۴۰۲

هم حضرت عبدالبهاء در توصیف پنجمین رتبه از مراتب محبت، و هم حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه عربى، الگویى به دست داده‌اند تا بتوان آدمیان را تشویق نمود به این که قدمى بردارند براى حرکت از جایگاه کنونى خود به سوى والاترین جایگاه‌ها. در کتاب ایقان همان الگو را به کار می‌گیرند تا مخاطبان را قانع کنند که تقلید بردن از علماء شرط راه جستجوى حقیقت نیست. بایستى به چشم خود ببینند و به گوش خود بشنوند تا شاید حقیقت را خود بازیابند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه