قسمت ۱۲۲ – نقشى نو: جوشش عشق

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۲ – نقشى نو: جوشش عشق
۲۹ آبان ۱۴۰۲

شاید این دیدگاه بدیعى باشد که هر کجا در هر گوشه از جهان، نشانى از عشق هست. همه بدون استثناء خبر از میلى و محبتى به نشان معشوق ازلى دارد. چه در دیگران و چه در وجود خودمان. آتش عشق شاید جز همین نیست که به تعبیر مولانا از «نیستان» دور افتاده‌ایم، اما بویى از او را در وجود معشوق یافته‌ایم. اگر این چنین باشد همه رتبه‌هاى محبت یکى بیش نیستند هر چند به هزارها شکل، خود را نمایانده باشند. حضرت عبدالبهاء در عین حال که یکى بودن محبت را تاکید می‌کنند و بی‌نهایت بودن رتبه‌هاى آن را هم باز می‌گویند و نیز پنج رتبه را توصیف می‌کنند تا نمونه‌اى به دست داده باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه