قسمت ۱۲۱ – نقشى نو: بار امانت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۱ – نقشى نو: بار امانت
۲۲ آبان ۱۴۰۲

حس رضایت‌مندى نسبت به خویشتن در گروى آن است که آدمى طیف وسیعى از استعدادهاى گوناگونى که در نهادش وجود دارد را به فعلیت برساند. رشد دادن قواى عقلانى بى آن که احساس و هوش عاطفى در آدمى پرورش یافته باشد نه انسان را براى زندگى در اجتماع آماده می‌کند نه فرد را نسبت به خویشتن رضایت‌مند می‌سازد. هم‌چنین است پرورش ندادن سایر فضیلت‌هاى اخلاقى. فروکاستن آدمى به هر یک از این استعدادها، ثمره‌اش چیزى نیست جز محرومیت از حس عمیق رضایت‌مندى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه