قسمت ۱۲۰ – نقشى نو: از سنگ تا یاقوت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۰ – نقشى نو: از سنگ تا یاقوت
۱۵ آبان ۱۴۰۲

شاید این یکى از عالی‌ترین بینش‌هایى باشد که حضرت باب در آثار خودشان به دست داده‌اند، بیان این که براى هر شىء، مفهوم بهشت یا جنت آن زمانى است که به عالی‌ترین حد کمال خود رسیده باشد. انسان همین طور که استعدادهاى خود را یکى یکى شکوفا می‌کند به بهشتِ وجود خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و هم می‌تواند در هر زمینه‌اى که به آن مشغول شده، هر صنعت یا هنرى یا خدمتى، به همین چشم بنگرد تا بکوشد که آن شىء را به آن بهشت که براى آن مقرر شده نزدیک‌تر کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه