قسمت ۱۱۷ – نقشى نو: چکیده اندیشه‌ها

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۷ – نقشى نو: چکیده اندیشه‌ها
۲۴ مهر ۱۴۰۲

در ارتباط با گفتگوى پیشین و به مناسبت میلاد حضرت باب و حضرت بهاءالله بخشى از این گفتار اختصاص یافت به بیان نکته‌هایى پیرامون کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله. این‌که در مقدمه کلمات مکنونه می‌فرمایند که عصاره و خلاصه سخن پیامبران پیشین را در این اثر گنجانده‌اند، این را می‌توان بر اساس سایر بیانات حضرت بهاءالله به نحو وسیع‌ترى فهم نمود، آن‌گونه که بتوان حتى ردپایى از سخنان فیلسوفى هم‌چون ارسطو را نیز در کلمات مکنونه جستجو نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه