قسمت ۱۱۶ – نقشى نو: رضایت مردمان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۶ – نقشى نو: رضایت مردمان
۱۷ مهر ۱۴۰۲

این که ما از خلق راضى باشیم و هم این که خلق از ما راضى باشند را می‌توان سومین و چهارمین رتبه از مقامات رضا به حساب آورد. منتها مشخص است که نه مقصود از اولى، خالى بودن دل ما از شکوه و گلایه است و نه منظور از دومى، رفتارى به نیت خوش‌آمد همه مردمان. در این گفتار پیرامون مفاهیم عمیق‌تر این دو رتبه گفتگویى خواهیم داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه