قسمت ۱۱۵ – نقشى نو: مقامات رضا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۵ – نقشى نو: مقامات رضا
۱۰ مهر ۱۴۰۲

در سنت عرفانى ما مقام رضا را به عنوان والاترین مقام‌ها ستوده‌اند. آن کس که در طول مسیر رسیدن به هدف با مشقت‌هاى راه، مدارا می‌کند به این امید که به هدف برسد شاید «تسلیم» را در دل تجربه کرده، اما آن دیگرى که رشد شخصیت خود را تا رسیدن به مقام رضا پیش برده هنگام برخورد با همان مشقت‌ها خشنود نیز هست، حتى پیش از آن‌که به هدف واصل شده باشد. در این گفتار گفتگو پیرامون رتبه‌هاى گوناگون مقام رضا را آغاز خواهیم نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه