قسمت ۱۱۳ – نقشى نو: انگیزه حرکت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۳ – نقشى نو: انگیزه حرکت
۲۷ شهریور ۱۴۰۲

در آغاز برخى کلاس‌ها که به منظور کمک به فرد در پیشرفت مالى تشکیل شده می‌شنویم که افراد می‌بایستى نسبت به وضعیت فعلى خود آن‌چنان بیزار بشوند که با همه وجود مجبور به حرکت شوند و این بیزارى به گونه‌اى باشد که راهى به جز دور شدن از وضعیت فعلى پیش پاى خودشان نبینند. این گفتار سخن از دیدگاهى جایگزین است که نه بیزارى از کاستى‌هاى فعلى خود، بلکه رضایت‌مندى و خرسندى را انگیزه اصلى براى حرکت معرفى می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه