قسمت ۱۱۲ – نقشى نو: خویشتن دوستى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۲ – نقشى نو: خویشتن دوستى
۲۰ شهریور ۱۴۰۲

در گفتارهاى پیشین وارسى کردیم که متون مقدس ادیان چگونه تلاش داشتند تا با بخشیدن معنایى به زندگى، طیف‌هاى وسیعى از مردمان را همواره در حرکت نگاه بدارند. چه او که در فقر و تنگ‌دستى است، و چه او که در اوج شهرت و مقام یا اوج ثروت دچار سیرى و ملال شده. در این گفتار گفتگویى خواهد بود پیرامون پدید آوردن معنا در دل آن کسانى که به خاطر دچار بودن به برخى آفت‌هاى اخلاقى، همواره از خود ناخشنود و ناراضى‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه