قسمت ۱۱۱ – نقشى نو: پرگار وجود انسان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۱ – نقشى نو: پرگار وجود انسان
۱۳ شهریور ۱۴۰۲

مضمون سخن مارتین لوتر کینگ این بود که ارزش‌هایى در زندگى انسان‌هاى شریف هستند که حاضرند به خاطر آن‌ها حتى به مرگ نیز تن بدهند. چنین ارزش‌هایى سبب می‌شوند تا زندگى آن‌ها شایسته زیستن باشد. گوشه‌اى از وجود انسان البته باید هم‌چون نسیم یا پرنده‌اى سبک‌بال همواره در پرواز باشد به این‌سو و آن‌سو. آن گوشه‌اى از وجود انسان که بایستى همچون «گَوَن» در خاک پابرجا و محکم باشد. بایستى ریشه در همین ارزش‌هاى اساسى داشته باشد. این گفتار گفتگویى خواهد بود پیرامون چنین ارزش‌هاى معنابخشى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه