قسمت ۱۰۶ – نقشى نو: جارى شدن در زندگى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۶ – نقشى نو: جارى شدن در زندگى
۰۹ مرداد ۱۴۰۲

این پدیده غیررایجى نیست که شخصى در اوج شهرت و ثروت و محبوبیت، نقطه پایانى بر زندگى خود گذاشته باشد. توصیف یکى از دوستان فاضل از این حال، «ملال ملوک» بود. این که فرد همه آن آرزوها و رویاها که داشت را محقق شده می‌بیند، و چنین حسى در دلش پدید می‌آید که این آن چیز نبود که می‌پنداشته و هم رویاى دیگرى که بخواهد پى آن باشد پیش رو نمی‌بیند. همین می‌شود نقطه آغازى براى پایان و ایستایى و رکود. در این گفتار، دیدگاه متون ادیان در مواجهه با چنین حالتى را گفتگو خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه