قسمت ۱۰۷ – نقشى نو: قله دست‌ نیافتنى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۷ – نقشى نو: قله دست‌ نیافتنى
۱۶ مرداد ۱۴۰۲

در دل انسان شوق و کششى براى کمال گذاشته شده اما هرگز امکان‌پذیر نیست که آدمى به آن نقطه اوج نائل بشود، نه در این عالم نه در زندگانى‌اش در عالم‌هاى دیگر. در این گفتار پیرامون دلیل این که از اساس، رسیدن به این نقطه اوج امکان‌پذیر نیست، گفتگویى خواهیم داشت. نیز از این خواهیم گفت که چگونه ترکیب این میل به کمال و در عین حال دست نیافتنى بودن آن، مزاحى و دست‌انداختنى از سوى خالق این چالش، به حساب نمی‌آید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه