قسمت ۱۰۵ – نقشى نو: بحران معنا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۵ – نقشى نو: بحران معنا
۰۲ مرداد ۱۴۰۲

چهارمین نقش دین را می‌توان نقشى دانست که در پدید آوردن معنا در زندگى افراد دین باور ایفا می‌کند. شاید بهتر باشد معنا را عبارت از آن شوق و شور و انگیزه‌اى بدانیم که فرد براى حرکت و جارى شدن در زندگى در دل احساس می‌کند. آن کس که معنا و غایتى براى زندگى لمس می‌کند هر کجا و در حال که باشد می‌خواهد که گوشه‌اى از وجود خودش را باز پیش‌تر ببرد. ایستایى و رکود از چنین فردى به دور است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه