قسمت ۱۰۴ – نقشى نو: استوارترین مانع

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۴ – نقشى نو: استوارترین مانع
۲۶ تیر ۱۴۰۲

از میان موانع راه یگانگى جامعه بشرى، پیش‌تر در خصوص نژادپرستى سخنى گفتیم. بر خلاف نژادپرستى، مفهوم ملى‌گرایى یا ناسیونالیسم از موانعى است که امروز در سرتاسر جهان هم‌چنان محکم و استوار برجا مانده است. هر چند هشیارى‌اى به تدریج در جان و روان بخش‌هاى مختلف جامعه بشرى پدید می‌آید تا از این گذار نیز براى رسیدن به درجات بالاتر وحدت عبور کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه