قسمت ۱۰۱ – نقشى نو: واژه را باید زیست

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۱ – نقشى نو: واژه را باید زیست
۲۹ خرداد ۱۴۰۲

توصیه شیخ شهاب الدین سهروردى آن بود که کتاب الهى را به گونه‌اى بخوانیم که گویى خطاب به شخص ما نازل شده. هم‌چون نامه‌اى که به طور خاص براى شخص خواننده نوشته شده. کتاب ایقان روشى به دست داده تا بخش‌هاى بسیارى از کتب مقدسه را بتوانیم به طور ملموس در گوشه گوشه همین زندگى اجتماعى در دوران معاصر تجربه کنیم و حتى آنها را منبع بینش بیابیم براى تحلیل و فهم بهتر آن‌چه در سطحى کلان در دور و بر ما می‌گذرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه