قسمت ۱۰۰ – نقشى نو: معاد جسمانى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۰ – نقشى نو: معاد جسمانى
۲۲ خرداد ۱۴۰۲

رستاخیز بزرگ یا قیامت کبرى در متون بهائى به نحوى بازتعبیر شده که می‌توان آن را با جریان استقرار وحدت عالم انسانى بر کره‌ خاکى هم معنا دانست. براى تحقق این رستاخیز، نشانه‌هایى در کتب مقدسه بیان شده که در جامعه‌ امروز به وضوح شاهد رخ‌داد یکایک این نشانه‌ها هستیم. این گوشه از کتب آسمانى می‌تواند کمکى باشد براى فهم وضعیت فعلی جامعه بشرى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه