قسمت ۵ – گپ و گفتی درباره روایت اول

Program Picture

تغییرز

قسمت ۵ – گپ و گفتی درباره روایت اول
۰۱ شهریور ۱۴۰۲

در این اپیزود درباره تجربه‌ای که در چهار قسمت قبل شنیدیم با مهمان برنامه گفتگو می‌کنیم. مهمان برنامه خانم مارتا، فعال اجتماعی هستند که به کمک ایشان این تجربه را تحلیل و درباره یادگیری‌هایمان از آن گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه