لندسا و مساله مالکیت زمین

Program Picture

تغییرز

لندسا و مساله مالکیت زمین
۱۷ آبان ۱۴۰۲

زمین در طول تاریخ نقش بسیار مهمی در شکل زندگی افراد و جوامع و ایجاد دوستی‌ها و جنگ‌ها داشته است. در زمانه ما نیز مساله داشتن زمین و قوانین مربوط به آن، مساله تعداد بسیار زیادی از مردمان جهان است. در این اپیزود درباره موسسه لندسا و تلاش‌هایش برای ایجاد قوانین عادلانه در این زمینه می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه