گپ و گفتی درباره چند تجربه شنیده شده

Program Picture

تغییرز

گپ و گفتی درباره چند تجربه شنیده شده
۱۵ آذر ۱۴۰۲

در این قسمت به اتفاق مهمان برنامه درباره تجربه‌هایی که درباره حقوق زمین و همین‌طور توان‌مندی زنان در چند نقطه مختلف دنیا شنیدیم، گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه