تغییرز

program picture

تغییرز

در این برنامه به جاهای مختلفی از عالم سر می‌زنیم و روایاتی از گروه‌ها یا افرادی می‌شنویم که تلاشی در جهت تغییر محیط اطراف و شرایط اجتماعی محل سکونت خود یا مناطق دیگر داشته‌اند. این پادکست روایت این تلاش‌ها و شنیدن یادگیری‌های آنان و مسیری که طی کرده‌اند و دستاوردها و چالش‌هایی که با آن مواجه شده‌اند می‌باشد. این پادکست تقدیم به همه کسانی می‌شود که مشتاقند در مسیر تغییر سرزمین خود قدمی بردارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه