گپ و گفتی درباره موسسه فوندائک

Program Picture

تغییرز

گپ و گفتی درباره موسسه فوندائک
۱۰ آبان ۱۴۰۲

در این برنامه به اتفاق مهمان برنامه درباره فعالیت‌های موسسه فوندائک و یادگیری‌هایی که ما می‌توانیم از آن داشته باشیم گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه