قسمت ۱۰۹ – نقشى نو: سفر زندگی

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۹ – نقشى نو: سفر زندگی
۳۰ مرداد ۱۴۰۲

آن چیز که بر جذابیت یک فرد مى‌افزاید، نه این است که اکنون در کدام نقطه ایستاده. اگر در عالی‌ترین درجات ثروت یا قدرت یا علم و مثل آن بوده باشد اما بر جاى خود راکد ایستاده باشد، جذابیتى نخواهد بود. ماجراجویى و تجربه‌هاى نو و حرکت از هر کجا که در آن ایستاده‌ایم راز جذابیت و احترام و رضایت‌مندى است. چنین ذهنیت و نگاهى می‌تواند گروه جدیدى از آدمیان خلق کند که فضیلت‌هاى اخلاقى آن‌ها، حتى در چشم عموم مردمان همین روزگار مدرن هم برجسته بنماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه