کیمیاگر: ۴. افسانه شخصی

Program Picture

داستان‌هایی برای نوجوانان

کیمیاگر: ۴. افسانه شخصی
۲۹ آبان ۱۴۰۲

بعد از صحبت با کیمیاگر، بالاخره سانتیاگوی دل‌خسته قبول می‌کنه که به افسانه شخصی‌اش ادامه بده؛ این یعنی باید واحه و در نتیجه فاطمه رو ترک کنه؛ البته با امید این که عشق بین‌شون پایدار می‌مونه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه