کیمیاگر: نقد و بررسی داستان

Program Picture

داستان‌هایی برای نوجوانان

کیمیاگر: نقد و بررسی داستان
۰۶ آذر ۱۴۰۲

این قسمت، قسمت آخره و ما با داستان «کیمیاگر» خداحافظی می‌کنیم. فقط قبل از این وداع سوزناک، لازمه یه جمع‌بندی کلی از داستان داشته باشیم و نقش شخصیت‌های داستان رو بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه