شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۲
۲۰ بهمن ۱۳۹۴

فاضل که اجدادش از علما بودند پس از تحمل سختی‌ها و ریاضت‌هایی که کشید، با مطالعه کتاب ایقان از آثار حضرت بهاءالله مومن شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه