شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۶ و آخر

Program Picture

پرواز

شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۶ و آخر
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

فاضل که از دانشمندان اسلامی بود، پس از ایمانش به دیانت بهائی با اشتیاق فراوان دیانت بهائی را به مردم عادی و علما شجاعانه معرفی می‌کرد. گفتگوها و مناظره‌هایش با علما شنید نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه