شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۱
۱۳ بهمن ۱۳۹۴

فاضل که اجدادش از علما بودند از کودکی به تحصیل علوم دینی پرداخت. در جوانی فهمید درس‌هایش برای درک حقیقت کافی نیست. به ریاضت مشغول شد، اما نتیجه نگرفت. کتاب‌هایش را سوزاند و به نجف رفت و پس از دو سال پیاده به خراسان رفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه