مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۶ (پایانی)

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۶ (پایانی)
۰۸ اسفند ۱۳۹۸

این هفته در ششمین و آخرین نقطه‌سرخطی که به مبحث مثلث کارپمن و مثلث تد اختصاص داره، پس از مرور آن چه که در هفته‌های گذشته شنیده‌اید، با یک مثال دیگر از رفتار مهاتما گاندی این مبحث را به پایان خواهیم رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه