مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۴

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۴
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

طی سه هفته‌ گذشته در نقطه‌ سرخط، درباره‌ مثلث کارپمن و با مثلث تد به عنوان روشی برای خروج کارپمن صحبت کردیم. این هفته با یک مثال از تاریخ آمریکا این مبحث را پی می‌گیریم و به هویت کاذب نیز می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه