مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۳

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۳
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

طی دو هفته‌ گذشته در نقطه‌سرخط، درباره‌ مثلث کارپمن و یک مثال تاریخی موفق از نحوه‌ خروج از این چرخه‌ معیوب صحبت کردیم. این هفته در سومین قسمت، با مثلث تد به عنوان روشی برای خروج از کارپمن در سطوح مختلف آشنا خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه