نقطه سر خط - فصل ۱

program picture

نقطه سر خط - فصل ۱

گاهی بايد چند لحظه از همه­ چيز دست بكشيم و اندکی بینديشيم، تامل كنيم، ببينيم در كجای جاده­ زندگی‌مان ايستاده­‌ايم، و ته اين جاده به كجا می‌رسد؟ گاهی بايد داستانِ زندگی‌مان را ورق بزنيم، ببينيم كجای ماجراييم. آن وقت است كه شايد دريابيم كه بايد بر اين داستان نقطه‌ای بگذاريم و برويم سر خط؛ تا بتوانيم از نو شروع كنيم. نقطه ­سرخط مجالی است برای همين تأمّل كوتاه. نقطه ­سرخط را با تهیه‌کنندگی و اجرای نوید توکلی از پيام دوست بشنويد.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه