بحران اجتماعی و کرامت انسانی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بحران اجتماعی و کرامت انسانی
۱۵ خرداد ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «نمک، گران‌بهاتر از طلا» از کتاب «روح پراگ»؛ یادداشتی درباره‌ رفتار عجیب انسان‌ها در هنگام وقوع بحران‌های کوچک و بزرگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه