Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

گفتگو
۱۳ آبان ۱۳۹۵

گفتگو با هومن عبدی درباره­ شوقی ربّانی، ولی امر دیانت بهائی، به مناسبت سالروز درگذشت ایشان. در این ویژه­ برنامه نگاهی خواهیم داشت به زندگی، اقدامات، و آثار شوقی ربّانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه