بهای دادخواهی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بهای دادخواهی – بخش ۱
۰۵ آذر ۱۳۹۴

«بهای دادخواهی» یادداشتی تکان­‌دهنده از شادی صدر، در تحلیل فیلم منتشر شده از محاکمه­ مدیران جامعه­ بهائی ایران در سال 1360، که همگی اندکی پس از دادگاه اعدام شدند (بخش اوّل).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه