بهای دادخواهی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بهای دادخواهی – بخش ۲
۱۲ آذر ۱۳۹۴

«بهای دادخواهی» یادداشتی تکان­‌دهنده از شادی صدر، در تحلیل فیلم منتشر شده از محاکمه ­مدیران جامعه­ بهائی ایران در سال ۱۳۶۰، که همگی اندکی پس از دادگاه اعدام شدند (بخش دوم).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه