زباله‌های مادی و فکری

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

زباله‌های مادی و فکری
۲۲ خرداد ۱۳۹۹

هفته‌ گذشته در نقطه‌سرخط، یکی از یادداشت‌های کتاب «روح پراگ» را شنیدید. این هفته نیز یکی دیگر از یادداشت‌های این کتاب درخشان را خواهید شنید. یادداشتی با عنوان عجیب «تاملی کوتاه درباره‌ زباله». ایوان کلیما در این یادداشت درباره‌ خطرات زباله‌های مادی و آشغال‌های فکری هشدار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه