سکوت در عصر سر و صدا: کشف دوباره‌ چیزهایی که به ما لذت می‌بخشند

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

سکوت در عصر سر و صدا: کشف دوباره‌ چیزهایی که به ما لذت می‌بخشند
۲۰ شهریور ۱۳۹۹

سکوت چیست؟ کجاست؟ و چرا اکنون بیش از همیشه اهمیت دارد؟ آیا این روزها به این پرسش‌ها فکر می‌کنید؟ آیا در زندگی «درنگ» می‌کنیم؟ یا همیشه در دسترس و مشغولیم؟ آیا از فرط اشتیاق به فناوری‌های جدید، آزادی خود را واگذار نکرده‌ایم؟ این‌ها سوالاتی است که در نقطه‌سرخط این هفته به دنبال پاسخ‌شان هستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه