آخرین نقطه‌سرخط پنج‌شنبه‌ها

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آخرین نقطه‌سرخط پنج‌شنبه‌ها
۲۷ شهریور ۱۳۹۹

آخرین نقطه‌سرخط پنج‌شنبه‌ها در آخرین شماره‌ مجله‌ جوانان را با یادداشتی از مرتضی برزگر شروع می‌کنیم و بعد درباره‌ ادامه‌ مسیر نقطه‌سرخط در روزی دیگر صحبت خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه