هرزه‌نگاری فلاکت و فاجعه

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

هرزه‌نگاری فلاکت و فاجعه
۲۹ خرداد ۱۳۹۹

این هفته در نقطه‌سرخط، یادداشتی تامل ‌برانگیز خواهیم داشت با عنوان «هرزه‌ نگاری فلاکت و فاجعه»؛ یک یادداشت جامعه‌شناختی که به آسیب‌شناسی رفتار مقطعی، احساساتی و رسانه‌محور مردم و مسئولین در قبال فلاکت و بدبختی رسانه‌ای شده در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد و سعی می‌کند هشدار دهد و راهکارهایی نیز ارائه کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه