ویژه‌ درگذشت حضرت بهاءالله

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

ویژه‌ درگذشت حضرت بهاءالله
۰۸ خرداد ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط ویژه‌ این هفته، به مناسبت تقارن با سالروز درگذشت شارع آئین بهائی، حضرت بهاءالله، گزیده‌ای از صحبت‌های امید فراهانی را خواهید شنید درباره‌ حضرت بهاءالله و پیام جهانی ایشان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه