مسئولیت اجتماعی و قهرمان بی‌نقاب

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مسئولیت اجتماعی و قهرمان بی‌نقاب
۰۶ شهریور ۱۳۹۹

به نظر شما وقتی در جلوی چشمان‌مان اشتباهی دارد اتفاق می‌افتد، آیا می‌توانیم پای خودمان را کنار بکشیم و بگوییم به ما ربطی ندارد؟ یا مسئولیت اجتماعی‌مان ایجاب می‌کند حرفی بزنیم و اقدامی بکنیم؟ به نظر شما قهرمان کیست؟ شما به چه کسی می‌گویید قهرمان؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در نقطه‌سرخط این هفته، پاسخ‌شان را در دو یادداشت دیگر از پویان اوحدی جست‌وجو خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه