نقطه‌ سر خط - فصل ۲

program picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

گاهی باید لحظه‌ای از همه‌چیز دست بکشیم و اندکی بیندیشیم. تأمّل کنیم. ببینیم در کجای جاده‌ زندگی‌مان ایستاده‌ایم، و تهِ این جاده به کجا می‌رسد؟ گاهی باید داستانِ زندگی‌مان را ورق بزنیم، ببینیم کجای ماجراییم… آن‌وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه‌ای بگذاریم و برویم سر خط. تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه‌سرخط مجالی‌ست برای همین تأمّل کوتاه.
نقطه‌سرخط برنامه‌ایست از نوید توکلی.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه