مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۵

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۵
۰۱ اسفند ۱۳۹۸

در چهار هفته‌ اخیر در نقطه‌سرخط، درباره‌ مثلث کارپمن و مثلث تد صحبت کردیم. این هفته در پنجمین قسمت، با یک مثال موفق از خروج از چرخه‌ کارپمن در تاریخ معاصر ایران این مبحث را پی می‌گیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه