مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۱
۰۳ بهمن ۱۳۹۸

از این هفته در نقطه‌ سرخط، چند هفته‌ای درباره‌ مثلث کارپمن و راه‌های خروج از این چرخه‌ معیوب صحبت خواهیم کرد. این هفته در نخستین قسمت، با مثلث کارپمن و نقش‌های آن و ویژگی‌های هر نقش آشنا خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه