مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۲
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

از هفته‌ گذشته در نقطه‌سرخط، مبحثی را شروع کردیم درباره‌ مثلث کارپمن و راه‌های خروج از این چرخه‌ معیوب. این هفته در دومین قسمت، با یک مثال تاریخی موفق از نحوه‌ خروج از کارپمن، این مبحث را پی می‌گیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه