آدم‌های معمولی و چگالی زندگی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آدم‌های معمولی و چگالی زندگی
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

این هفته در نقطه‌سرخط، دو تا یادداشت خواهید شنید از دو نویسنده‌ مختلف درباره‌ زندگی واقعی آدم‌های معمولی و چگالی زندگی. دو یادداشتی که شاید بتوان آن‌ها را دو روی یک سکه دانست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه