مداد نارنجی فرزندم

program picture

مداد نارنجی فرزندم

پادکست مداد نارنجی داستان‌های نقاشی‌های یک کودک دبستانی به نام متین است. هر داستان متمرکز بر یک مفهوم می‌باشد که از طریق آن مخاطبین کودک برنامه با آن آشنا می‌شوند. پادکست مداد نارنجی فرزندم برنامه‌ای برای والدین، مربیان و بزرگسالانی است که به تربیت و همراهی کودکان اهمیت می‌دهند. در این پادکست که طور هم‌زمان با پادکست مداد نارنجی پخش می‌شود، ما درباره راه‌های تقویت مهارت‌های مهم زندگی و برخی صفات و خصوصیاتی صحبت می‌کنیم که کودکان در مسیر رشد خود به آن نیاز دارند.

دانلود فایل لیست احساسات | برنامه مداد نارنجی

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه